ติดต่อ
บริษัท ส.ตรีวิศวกิจเคหะภัณฑ์ จำกัด
 : 939/3 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพฯ 10120

 : 02-212-1151 (6 คู่สาย)  เบอร์ต่อ ฝ่ายขาย กด 11, 12, 13, 14 / ฝ่ายบัญชี กด 20, 21

 : 02-211-6055

 : stk@stkplumbing.com